Torsten Fredriksson
Ordförande
Följ Torsten på facebook!
Ola Sundberg
Kassör
Följ Ola på facebook!
Jonas Idman
Ledamot
Följ Jonas på facebook!
Filip Blomberg
Ledamot
Följ Filip på facebook!
Lucas Sandberg
Vice ordförande
Följ Lucas på facebook!
Tom Bengtsson
Suppleant
Följ Tom på facebook!