Visit Åland upprätthåller information! 

Besök visit Åland

Köpa fiskekort Åland!

Nu kan du köpa fiskekort till åländska fiskevatten online samt få information om fiskekortsområden på Åland.

Visit Åland har i ett projekt Fiskekartor, tagit fram en digital karta med information om fiskekorts områden. Projektet finansierades av Leader Åland. När man klickar på ett område så kan man gå vidare och få områdesspecifik information samt även information om var man kan köpa fiskekort. 

För de flesta områdena går det att köpa fiskekorten online och få dem levererade till sin e-post och telefon.
På kartan finns även länkar till regelverk och eventuella begränsningar som gäller på området.

Köp fiskekort

Områden och regler!

Bra att veta inför sportfiskeresan till Åland är de regler som gäller för handredskapsfiske och mete i öriket.

Fiskevattnen på Åland består dels av privata vatten som ägs av enskilda personer och företag samt av samfällda vatten som är gemensamma för en hel by eller en grupp delägare som tillsammans bildar ett fiskelag. Dessutom finns de allmänna landskapsvattnen som sträcker sig utanför byarågång till 12 sjömil samt landskapets enskilda vattenområden.

Enligt fiskereglerna har alla som är bosatta i Norden rätt till husbehovsfiske på landskapets allmänna vatten medan vattenägarens tillstånd eller lösande av fiskekort för det aktuella området krävs för sportfiske på privata och samfällda vatten samt för landskapets enskilda vatten.

information områden och regler