Bli medlem i Ålands fiskevårdsförening!

Medlemsavgiften är 10 euro. För ungdomar är avgiften 5 euro t.o.m. det femtonde levnadsåret. Medlemsavgiften för stödmedlemmar är 5 euro.

Registrera dig nedan för att bli medlem.

Ålandsbanken.
IBAN:FI 54 6601 0010 3106 70
BIC: AABA FI 22
Ange ref. nummer 1300

Välkommen till ÅFV.

* = Obligatoriska fält
Ditt fullständiga namn och adress *

Din e-post *

Telefonnummer *

Födelseår (exempel 1990) *

Hemkommun

Jag ger mitt samtycke att ni lagrar mina personuppgifter.*