Bildresultat för hauki

Lekområden gädda

Snäckö fiskelag i Geta tog kontakt för att få tips och råd angående planer på restaurering av ett tidigare lekområde för gädda. Platsbesök genomfördes och ett kortfattat mötesprotokoll är överlämnat. Förhoppningsvis kan Snäckö fiskelag hitta ekonomiska möjligheter till att verkställa restaureringsplanerna under 2017.

Många projektidéer figurerar i förening kring förbättringar av lek och uppväxtområden för gädda, målsättningen är att några ska kunna förverkligas under 2017.